Preskočiť na hlavný obsah

Výživné na dieťa

V prípade, ak máte ako rodič dieťaťa, ktoré nie je schopné samé sa živiť problém vymôcť výživné od druhého rodiča, máme pre vás základné tipy, ktoré vám môžu vo vašej situácii pomôcť.

Nevyhnutným základom je mať súdom priznané výživné. V prípade, ak ste súd o určenie výšky výživného nepožiadali, vymáhanie výživného od druhého rodiča je v podstate nemožné. Prvým krokom by preto malo byť podanie návrhu na určenie vyživovacej povinnosti na súd.

Ak už máte v ruke súdne rozhodnutie o určení výšky výživného a druhý rodič toto výživné neplatí, resp. neplní ho riadne a včas, máte možnosť podať návrh na vykonanie exekúcie. Exekútor má okrem možnosti zablokovať bankové účty neplatiaceho rodiča možnosť aj vykonávať zrážky z jeho príjmu. Zároveň môže vydať príkaz na zadržanie vodičského preukazu. Táto varianta často býva veľkou motiváciou na riadne plnenie výživného.

V prípade, ak ani vymáhanie výživného exekučnou cestou nebude z rôznych dôvodov úspešné, máte možnosť požiadať ÚPSVaR o vyplácanie náhradného výživného.

Zároveň máte právo podať trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy.

Výživné na dieťa a jeho vymáhanie sú pomerne rozsiahle témy. Právni poradcovia v Bezplatných dlhových poradniach vám aj v týchto otázkach radi pomôžu nájsť tú najvhodnejšiu variantu riešenia vašej situácie.

JUDr. Lenka Jančovičová, dlhová poradkyňa

Neplatí vám výživné?

„Sľubuje, že pošle a nič?“ „Hovorí, že teraz nemá žiadny príjem a ja neviem z čoho zaplatím krúžky či oblečenie pre moje dieťa?“ Tieto alebo podobné slová zaznievajú pri neplnení vyživovacej povinnosti.

Ak máte súdne rozhodnutie, ktoré ukladá druhému rodičovi povinnosť platiť mesačné výživné pre vaše spoločné dieťa a on neplatí, môžete podať návrh na vykonanie exekúcie. A to dvomi spôsobmi. Prvý je jednoduchší. Obrátite sa na ktoréhokoľvek exekútora, ktorý vám pomôže podať návrh na exekúciu. Existuje aj druhý spôsob, že návrh podáte sami elektronicky do elektronickej schránky Okresného súdu Banská Bystrica.

Neplatiť výživné je vážna vec. Kto neplatí výživné na dieťa najmenej za dva mesiace, dopúšťa sa trestného činu zanedbania povinnej výživy. Preto popri návrhu na exekúciu môžete podať aj trestné oznámenie na ktoromkoľvek pracovisku polície či prokuratúry. Trestné oznámenie môžete podať aj ústne do zápisnice a nemusíte ani upresniť o aký trestný čin ide. Polícia či prokuratúra sú povinní oznámenie prijať - nedajte sa odbiť s tým, že „nemáte dôkazy, toto nie je trestný čin a pod.“. Pracovník polície či prokuratúry nemá v čase podania oznámenia posúdiť vaše dôkazy ani to, či podľa neho ide o trestný čin - jeho povinnosťou je oznámenie prijať.

Oba procesy – exekučné konanie aj trestné konanie, môžu priniesť rýchle výsledky – druhý rodič sa často spamätá a doplatí zameškané výživné. V opačnom prípade, ak by vám zameškané výživné nedoplatil v plnej výške alebo vôbec nezačal platiť, bude čeliť problémom s exekútorom či políciou a súdmi. Ale ani tak nezúfajte, máte ešte jednu možnosť – požiadať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo vašom okrese o tzv. náhradné výživné – navštívte ich – poradia vám. Náhradné výživné sa poskytuje štátom v rovnakej sume, akú vám mal platiť druhý rodič a slúži vám ako rýchla pomoc na vykrytie výdavkov. Avšak pozor - akonáhle druhý rodič dodatočne priamo alebo cez exekútora vám doplatí zameškané výživné, budete mať povinnosť vrátiť štátu poskytnuté náhradné výživné, pretože nemôžete výživné za ten istý mesiac dosať aj od druhého rodiča aj od štátu.

Ak by druhý rodič napriek všetkému nezačal platiť výživné, štát od neho bude vymáhať to výživné, ktoré vám úrad namiesto druhého rodiča vyplatil. Takže neplatiaci rodič bude opäť čeliť problémom, pričom tentoraz sa s ním bude súdiť štát a to pre neho nebude príjemné. Máte tri možnosti – dať návrh na vykonanie exekúcie, podať trestné oznámenie alebo požiadať o náhradné výživné. Môžete si vybrať ktorúkoľvek cestu, my odporúčame využiť všetky. Pre viac informácii nás neváhajte kontaktovať, radi vám pomôžeme v našej dlhovej poradni.

Existujú aj druhy výživného, oktorých ste asi ešte nepočuli. Pod výživným si často predstavujeme iba výživné na deti (tzv. alimenty). Zákon o rodine ale pozná 6 typov výživného a medzi nimi aj výživné rozvedenému manželovi či manželke, výživné nevydatej matke a pod. Hoci doba ich poberania je obmedzená iba na niekoľko rokov, nejde o málo peňazí a tak žiadajte súd, aby vám ich priznal, ak druhý rodič žije v dostatku a Vy s dieťaťom živoríte v biednych a nedôstojných podmienkach, pretože si objektívne neviete nájsť prácu a zabezpečiť príjem. O týchto druhoch výživného ľudia často vôbec nevedia (rovnako ako napr. o výživnom, ktoré platia deti rodičom) a preto si ich na súde neuplatňujú.

Mgr. Marek Kollár, dlhový poradca
bezhotovostnými platbami môžete ušetriť?