Preskočiť na hlavný obsah

Dohoda o splátkach v exekúcií

Nesplnili ste si dobrovoľne svoj dlh? Váš veriteľ podal návrh na začatie exekúcie a Vy ste sa tak stali povinným v exekučnom konaní? Začne vám exekútor v každom prípade zrážať zo mzdy, z dôchodku, alebo z bankového účtu?

V prípade, ak je voči vašej osobe vedené exekučné konanie, máte právo podať u exekútora, u ktorého je toto konanie vedené, žiadosť o úhradu, dlhu v splátkach. Exekútor je povinný Vám takéto splácanie umožniť, ak splníte všetkých 6 zákonných podmienok. Ktoré to sú?
  1. Ste fyzická osoba;
  2. Výšku svojho dlhu nespochybňujete a ste si plne vedomý, že Vám takýto dlh vznikol;
  3. Nejedná sa o opakovanú žiadosť, to znamená, že nie je možné podávať viac žiadostí, ak Vám boli zamietnuté;
  4. Celá dlžná suma bude uhradená v maximálne 10–tich splátkach – nie je možné udeliť výnimku;
  5. Vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a neprevyšuje 2000 €
  6. Prvá splátka musí byť zaplatená najmenej vo výške 50 € a to v lehote do 15 dní od doručenia tzv. Upovedomenia o začatí exekúcie, zároveň vyhlásite, že ďalšie splátky budete platiť v pravidelných mesačných intervaloch, vždy k rovnakému dňu.
O tom, či Vašej žiadosti bolo vyhovené dostanete písomné vyjadrenie. Ak exekútor splácanie neumožní, dôvodom nie sú jeho nesympatie k Vám, ale to, že nespĺňate niektorú z podmienok (tie neurčuje exekútor, ale zákon). Ak si myslíte, že podmienky spĺňate a aj tak Vám zamietol splátky, kontaktujte ho, nech Vám vysvetlí dôvod. Ak myslíte, že Vás poškodil, navštívte nás a my sa pokúsime zistiť, či ste podmienky splnili a poradíme ako komunikovať s exekútorom.

Nezabúdajte, že žiadať o splátky a uhradiť prvú z nich (min. 50 €) musíte v prísnej zákonnej lehote – konajte rýchlo. Ak ste zabudli či nestihli požiadať o splátky v lehote 15 dní od prevzatia tzv. upovedomenia o začatí exekúcie, alebo nemáte možnosť dlh uhradiť len v 10-tich splátkach, nezúfajte! Môžete podať žiadosť, kde opíšete svoje majetkové, príjmové a rodinné pomery a požiadate oprávneného (veriteľa) o nastavenie iných podmienok. Ak oprávnený (osoba, ktorej dlžíte) súhlasí so splátkami, exekútor to musí rešpektovať. On totiž nerozhoduje sám - pre neho je záväzný pokyn oprávneného. Môže sa stať, že Vám veriteľ na žiadosť o splátky odpovie, že už musíte komunikovať iba s exekútorom (mnohí veritelia si to myslia). Vysvetlite mu, že na jeho súhlase záleží a že je to on, kto dáva exekútorovi záväzný pokyn. Ak by si napriek tomu myslel, že on to už riešiť nemôže, môžete o povolenie primeraných splátok žiadať aj priamo exekútora – rozdiel oproti vyššie uvedenej situácii so 6 podmienkami je, že exekútor nemá povinnosť Vám vyhovieť, čo ale neznamená, že nemôže. Pre exekútora je lepšie, ak dlh splácate postupne, než keby ste ho nesplácali vôbec. Exekútor Vás nechce tlačiť do krajnej situácie tzv. osobného bankrotu – o peniaze by prišiel aj on. Dohodnúť sa na rozumných splátkach je v záujme exekútora, veriteľa aj dlžníka.

Po dohodnutí splácania dlhu vmesačných splátkach, Vám exekútor Vám doručí Upovedomenie o odklade exekúcie. Keď si povinnosti budete poctivo plniť a na účet exekútora pravidelne a včas uhradíte každú splátku, nebude Vám zrážať zo mzdy či dôchodku a môžete disponovať s peniazmi na svojom účte. Ak ste vlastníkom domu, bytu, pozemku alebo inej nehnuteľnosti, na liste vlastníctve už po odklade exekúcie nebudete mať zapísané exekučné záložné právo.

Doručením upovedomenia o odklade exekúcie Vaše povinnosti nekončia. Ak niektorú splátku neuhradíte v plnej výške alebo včas, exekúcia sa znovu naplno rozbehne akoby k povoleniu splátok ani nedošlo. Váš účet sa opäť zablokuje a budú Vám realizované zrážky zo mzdy cez zamestnávateľa, či z dôchodku cez Sociálnu poisťovňu. Čo ale znamená uhradiť včas? Peniaze v deň splatnosti musia byť na účte exekútora, nie odísť z Vášho účtu. Ak je splátka splatná napr. k 15. dňu mesiaca, zaplaťte aspoň 2 pracovné dni vopred, lebo z Vašej banky musia peniaze prejsť do banky exekútora. Ak je splatnosť cez víkend, uhraďte radšej 2 dni pred víkendom. Ak máte účet v tej istej banke ako exekútor, stačí zaplatiť deň vopred.

Ak nemôžete uhradiť včas, kontaktujte exekútora vopred, nie až po omeškaní splátky. Ak sa Vám z nejakého dôvodu nepodarí s exekútorom skontaktovať cez e-mail, telefón alebo písomne, kontaktujte radšej aj priamo oprávneného (osobu, ktorej dlžíte). Vysvetlíte mu Vašu životnú situáciu a požiadajte ho o možnosť plnenia Vášho dlhu v splátkach.

Ak si nie ste istý, či spĺňate zákonné podmienky a máte obavy s vyhotovením žiadosti o splátkový kalendár, navštívte bezplatnú dlhovú poradňu. Naši poradcovia zhodnotia Vašu životnú situáciu a pomôžu Vám nájsť riešenie. Konajte rýchlo – príďte hneď po obdržaní prvého listu od exekútora (ideálne aj oveľa skôr, ak viete, že Vám exekúcia hrozí).

JUDr. Mgr. Lucia Grajcárová, dlhová poradkyňa
bezhotovostnými platbami môžete ušetriť?