Preskočiť na hlavný obsah

Dohoda o splátkach v exekúcií

Nesplnili ste si dobrovoľne svoj dlh? Váš veriteľ podal návrh na začatie exekúcie a vy ste sa tak stali povinným v exekučnom konaní? Začne vám exekútor zrážať zo mzdy, z dôchodku, alebo z bankového účtu?

V prípade, ak je voči vám vedená exekúcia, máte právo podať u súdneho exekútora, u ktorého je toto konanie vedené, žiadosť o plnenie v splátkach. Exekútor má povinnosť, vám takéto splácanie umožniť, ak splníte všetkých 6 zákonných podmienok. Ktoré to sú?
  1. Ste fyzická osoba;
  2. Výšku svojho dlhu nespochybňujete a ste si plne vedomý, že Vám takýto dlh vznikol;
  3. Nejedná sa o opakovanú žiadosť, to znamená, že nie je možné podávať viac žiadostí, ak Vám boli zamietnuté;
  4. Celá dlžná suma bude uhradená v maximálne 18–tich splátkach: splátky budú rozvrhnuté takým spôsobom, aby najmenej polovica vymáhaného nároku bola zaplatená do 6 mesiacov od úhrady prvej splátky;
  5. Vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy (minimálna mzda v roku 2023 - 700€ a v roku 2025 - 750€) a neprevyšuje 5000 €;
  6. Prvá splátka musí byť zaplatená najmenej vo výške 50 € a to v lehote do 15 dní od doručenia Upovedomenia o začatí exekúcie, zároveň vyhlásite, že ďalšie splátky budete platiť v pravidelných mesačných intervaloch, vždy k rovnakému dňu.
O tom, či vašej žiadosti bolo vyhovené dostanete písomné vyjadrenie. Ak vám exekútor splácanie neumožní, nemôžete sa neho hnevať. Dôvodom nie sú jeho symoatnie resp. nesympatie k vám, ale skutočnosť, že nespĺňate niektorú z podmienok, ktoré neurčuje súdny exekútor, ale zákon. Ak si myslíte, že podmienky spĺňate a aj tak vám zamietol splátky, kontaktujte ho, nech vám vysvetlí dôvod. Ak myslíte, že vás poškodil, navštívte nás a my sa pokúsime zistiť, či ste podmienky splnili a poradíme ako komunikovať s exekútorom.

Zabudli ste požiadať o splátkový kalendár v lehote ktorú vám určuje zákon, teda do 15 dní od prevzatia Upovedomenia o začatí exekúcie? Nemáte možnosť svoj dlh uhradiť v maximálne 18- tich splátkach? Ešte nezúfajte! Môžete vyhotoviť aj žiadosť, v ktorej opíšete vaše majetkové, príjmové a rodinné pomery a požiadate oprávneného o nastavenie podmienok, ktoré vám obom budú vyhovovať. Ak oprávnený, teda osoba ktorá má voči vám neuhradenú pohľadávku, udelí súhlas so splácaním vášho dlhu v splátkach, súdny exekútor to bude musieť rešpektovať. Súdny exekútor totiž nerozhoduje na základe svojvôle, ale je pre neho záväzný pokyn oprávneného (vášho veriteľa).

Po dohodnutí splácania vášho dlhu v pravidelných mesačných splátkach, vám súdny exekútor doručí „Upovedomenie o odklade exekúcie“. Keď si svoju povinnosť budete dôkladne plniť a na účet súdneho exekútora pravidelne zašlete dohodnutú splátku, nebudú vám realizované zrážky zo mzdy, z dôchodku a môžete disponovať aj financiami na vašom bankovom účte. V prípade ak ste vlastníkom domu, bytu, pozemku, alebo akejkoľvek inej nehnuteľnosti, na liste vlastníctva už nemusíte mať zapísané exekučné záložné právo.

Doručením Upovedomenia o odklade exekúcie však Vaše povinnosti nekončia. V prípade ak niektorú zo splátok neuhradíte v dohodnutej výške, alebo v stanovenom termíne, začne exekúcia ďalej riadne prebiehať. Váš bankový účet sa opätovne zablokuje a budú vám realizované zrážky zo mzdy u vášho zamestnávateľa, alebo z vášho dôchodku.

V živote sa stávajú rôzne situácie, na ktoré sa musíme pripraviť. Ak sa vám z nejakého dôvodu nepodarí so súdnym exekútorom skontaktovať prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo písomnej korešpondencie, je vhodné kontaktovať priamo oprávneného, teda osobu voči ktorej máte dlh. Vysvetlíte mu vašu životnú situáciu a požiadate ho o možnosť plnenia vášho dlhu v splátkach. V prípade, ak si nie ste istý, či spĺňate všetky zákonné podmienky a máte obavy s vyhotovovaním žiadosti o splátkový kalendár, navštívte akúkoľvek Bezplatnú dlhovú poradňu, kde naši poradcovia zhodnotia vašu životnú situáciu a pomôžu vám nájsť riešenie. JUDr. Mgr. Lucia Grajcárová, dlhová poradkyňa
bezhotovostnými platbami môžete ušetriť?