POMÔŽEME VÁM

ZBAVIŤ SA DLHOV

Bezplatné dlhové poradenstvo

Rady šité na mieru a podpora, ktorú potrebujete.
Dlhoví poradcovia Vám poskytnú bezplatnú pomoc a vytvoria plán riešenia pre Vašu konkrétnu situáciu.

Pre koho?

Dlhové poradne boli vytvorené s cieľom pomôcť práve Vám a ostatným ľuďom v ťažkej finančnej situácii, ktorí sa nachádzajú v začarovanom kruhu dlhov. Poradenstvo s odborníkmi Vám pomôže pochopiť Vašu zložitú situáciu a nájsť možnosti riešenia.

Kde?

Momentálne sa dlhové poradne nachádzajú v dvoch mestách – v Bratislavev Prešove.

Kontaktujte dlhovú poradňu a dohodnite si termín stretnutia:
Bratislava: bdp.ba@upsvr.gov.sk
Prešov: bdp.po@upsvr.gov.sk

Ako Vám môžeme pomôcť

Nepriaznivá dlhová situácia neznamená len finančné problémy. Vaše dlhy vyplývajú z rôznych zmluvných záväzkov. Postupne sa Vám doma hromadia upomienky, výzvy na zaplatenie dlhov či exekučné príkazy. To vytvára veľký psychický nátlak a stres. Preto sa v dlhových poradniach venujeme Vašim problémom komplexne, integrovaním ekonomického, právneho aj psychologického poradenstva. Spolu s dlhovým poradcom vyhodnotíte, aké poradenstvo potrebujete.

Ekonomické poradenstvo
analýza dlhov spolu s analýzou príjmovej a výdavkovej situácie a odporúčaním optimalizácie rozpočtu

Právne poradenstvo
analýza zmluvných záväzkov, vysvetlenie výhod a nevýhod rôznych právnych riešení

Psychologické poradenstvo
analýza dopadov zadlženia na psychické zdravie, pomoc so zvládaním ťažkej životnej situácie

Ako sa pripraviť na prvé stretnutie

Na prvom stretnutí v dlhovej poradni sa Váš poradca bude snažiť pochopiť Vašu zložitú situáciu, v ktorej sa momentálne nachádzate. Je tu pre Vás, aby Vám poskytol bezplatnú pomoc a našiel to najlepšie riešenie, ako splácať dlhy.

Aby Vám dlhový poradca mohol čo najefektívnejšie pomôcť, pripravte sa na stretnutie a prineste si zo sebou čo najviac dokumentov. Nemusíte si priniesť úplne všetko, prineste si to, čo považujete za dôležité.

Ak máte akékoľvek otázky, zavolajte alebo napíšte nám a dlhoví poradcovia Vám radi pomôžu.

1. Zoznam všetkých Vašich záväzkov

Bankové a nebankové úvery a pôžičky. Dlhy voči príbuzným a známym. Dlhy voči leasingovej spoločnosti. Dlhy voči úžerníkom.

3. Doklady o Vašich príjmoch

Pracovná zmluva / dohoda. Výplatné pásky (prípadne daňové priznanie). Doklady k poberaným dôchodkom a iným dávkam.

5. Výpis z bankového účtu

2-3 posledné mesačné bankové výpisy.

7. Faktúry za mobil a internet

2-3 posledné faktúry.

9. Doklady k poistkám

Poistky na: život, zdravie, byt,…

11. Doklady o majetkových sporoch a konaniach

Ak sa s niekým súdite o peniaze / majetok. Ak ste potenciálnym dedičom v prebiehajúcom dedičskom konaní. Ak na Vás niekto podal žalobu o náhradu škody.

2. Zmluvy a iné doklady o Vašich dlhoch

Úverové zmluvy. Doklady k pôžičkám od príbuzných. Rozhodnutia súdov. Listy od exekútorov. Platobné výmery od sociálnej / zdravotnej poisťovne. Upomienky od mobilného operátora / energetikov / vodárenskej spoločnosti / správcu bytovky.

4. Dôležité položky Vášho majetku

Napr. dom / byt, pozemok, auto, hodnotné veci.

6. Mesačné výdavky

Detailný zoznam všetkých položiek, na ktoré ste minuli Vaše peniaze.

8. Doklady o mesačných platbách za byt, elektrinu, plyn, vodu

Inkasný lístok. Faktúra za energie. Nájomná zmluva (ak bývate v podnájme). Výmer na zálohové platby na bývanie.

10. Doklady k investíciám

Rôzne investície, podielové fondy, cenné papiere.

12. Žiadosť o osobný bankrot

Informujte poradcu ak ste oň už žiadali (aj v minulosti).