POMÔŽEME VÁM

ZBAVIŤ SA DLHOV

Bezplatné dlhové poradenstvo

Rady šité na mieru a podpora, ktorú potrebujete.
Dlhoví poradcovia Vám poskytnú bezplatnú pomoc a vytvoria plán riešenia pre Vašu konkrétnu situáciu.

Pre koho?

 

Dlhové poradne boli vytvorené s cieľom pomôcť práve Vám a ostatným ľuďom v ťažkej finančnej situácii, ktorí sa nachádzajú v začarovanom kruhu dlhov. Poradenstvo s odborníkmi Vám pomôže pochopiť Vašu zložitú situáciu a nájsť možnosti riešenia.

Posúdime oprávnenosť nárokov vašich veriteľov voči vám

Zanalyzujeme možnosti v súlade s platnou legislatívou

Navrhneme pre vás najvýhodnejšie riešenia

Poradíme, aké kroky je potrebné vykonať na dosiahnutie cieľa

Aktuálne otvorené poradne:

 

VÚC BRATISLAVA, NITRA, TRNAVA, TRENČÍN
Bratislava, Levice, Nitra, Nové Zámky, Trnava, Trenčín

VÚC BANSKÁ BYSTRICA, VÚC ŽILINA
Banská Bystrica, Banská Štiavnica / Žiar nad Hronom, Lučenec, Zvolen, Žilina

VÚC KOŠICE, VÚC PREŠOV
Bardejov, Košice, Michalovce, Poprad, Prešov, Rožňava, Spišská N. V., Trebišov, Vranov nad Topľou

OTVÁRACIE HODINY:
Pondelok    8:00-12:00     13:00-15:00
Utorok        8:00-12:00     13:00-15:00
Streda         8:00-12:00     13:00-17:00
Štvrtok        8:00-12:00     13:00-15:00
Piatok          8:00-12:00  

ADRESY PORADNÍ, VRÁTANE VŠTEKÝCH KONTAKTOV NÁJDETE V HLAVNOM MENU, ČASŤ KONTAKTY

Ako Vám môžeme pomôcť

Nepriaznivá dlhová situácia neznamená len finančné problémy. Vaše dlhy vyplývajú z rôznych zmluvných záväzkov. Postupne sa Vám doma hromadia upomienky, výzvy na zaplatenie dlhov či exekučné príkazy. To vytvára veľký psychický nátlak a stres. Preto sa v dlhových poradniach venujeme Vašim problémom komplexne, integrovaním ekonomického, právneho aj psychologického poradenstva. Spolu s dlhovým poradcom vyhodnotíte, aké poradenstvo potrebujete.

Ekonomické poradenstvo
analýza dlhov spolu s analýzou príjmovej a výdavkovej situácie a odporúčaním optimalizácie rozpočtu

Právne poradenstvo
analýza zmluvných záväzkov, vysvetlenie výhod a nevýhod rôznych právnych riešení

Psychologické poradenstvo
analýza dopadov zadlženia na psychické zdravie, pomoc so zvládaním ťažkej životnej situácie

Ako sa pripraviť na prvé stretnutie

Na prvom stretnutí v dlhovej poradni sa Váš poradca bude snažiť pochopiť Vašu zložitú situáciu, v ktorej sa momentálne nachádzate. Je tu pre Vás, aby Vám poskytol bezplatnú pomoc a našiel to najlepšie riešenie, ako splácať dlhy.

Aby Vám dlhový poradca mohol čo najefektívnejšie pomôcť, pripravte sa na stretnutie a prineste si so sebou čo najviac dokumentov. Nemusíte si priniesť úplne všetko, prineste si to, čo považujete za dôležité.

Ak máte akékoľvek otázky, zavolajte alebo napíšte nám a dlhoví poradcovia Vám radi pomôžu.

Zoznam všetkých Vašich záväzkov

Bankové a nebankové úvery a pôžičky. Dlhy voči príbuzným a známym. Dlhy voči leasingovej spoločnosti. Dlhy voči úžerníkom.

Doklady o Vašich príjmoch

Pracovná zmluva / dohoda. Výplatné pásky (prípadne daňové priznanie). Doklady k poberaným dôchodkom a iným dávkam.

Výpis z bankového účtu

2-3 posledné mesačné bankové výpisy.

Faktúry za mobil a internet

2-3 posledné faktúry.

Doklady k poistkám

Poistky na: život, zdravie, byt,…

Doklady o majetkových sporoch a konaniach

Ak sa s niekým súdite o peniaze / majetok. Ak ste potenciálnym dedičom v prebiehajúcom dedičskom konaní. Ak na Vás niekto podal žalobu o náhradu škody.

Zmluvy a iné doklady o Vašich dlhoch

Úverové zmluvy. Doklady k pôžičkám od príbuzných. Rozhodnutia súdov. Listy od exekútorov. Platobné výmery od sociálnej / zdravotnej poisťovne. Upomienky od mobilného operátora / energetikov / vodárenskej spoločnosti / správcu bytovky.

Dôležité položky Vášho majetku

Napr. dom / byt, pozemok, auto, hodnotné veci.

Mesačné výdavky

Detailný zoznam všetkých položiek, na ktoré ste minuli Vaše peniaze.

Doklady o mesačných platbách za byt, elektrinu, plyn, vodu

Inkasný lístok. Faktúra za energie. Nájomná zmluva (ak bývate v podnájme). Výmer na zálohové platby na bývanie.

Doklady k investíciám

Rôzne investície, podielové fondy, cenné papiere.

Žiadosť o osobný bankrot

Informujte poradcu ak ste oň už žiadali (aj v minulosti).