POMÔŽEME VÁM

ZBAVIŤ SA DLHOV

Bezplatné dlhové poradenstvo

Rady šité na mieru a podpora, ktorú potrebujete.
Dlhoví poradcovia Vám poskytnú bezplatnú pomoc a vytvoria plán riešenia pre Vašu konkrétnu situáciu.

Pre koho?

 

Dlhové poradne boli vytvorené s cieľom pomôcť práve Vám a ostatným ľuďom v ťažkej finančnej situácii, ktorí sa nachádzajú v začarovanom kruhu dlhov. Poradenstvo s odborníkmi Vám pomôže pochopiť Vašu zložitú situáciu a nájsť možnosti riešenia.

Posúdime oprávnenosť nárokov vašich veriteľov voči vám

Zanalyzujeme možnosti v súlade s platnou legislatívou

Navrhneme pre vás najvýhodnejšie riešenia

Poradíme, aké kroky je potrebné vykonať na dosiahnutie cieľa

Aktuálne otvorené poradne:

 

VÚC BRATISLAVA, NITRA, TRNAVA, TRENČÍN
Bratislava, Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Levice, Malacky, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Považská Bystrica, Prievidza, Senica, Topoľčany, Trenčín, Trnava

VÚC BANSKÁ BYSTRICA, VÚC ŽILINA
Banská Bystrica, Banská Štiavnica / ŽnH, Brezno, Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Námestovo, Revúca, Rimavská Sobota, Ružomberok, Veľký Krtíš, Zvolen, Žilina

VÚC KOŠICE, VÚC PREŠOV
Bardejov, Humenné, Kežmarok, Košice, Michalovce, Poprad, Prešov, Rožňava, Spišská N. V., Stará Ľubovňa, Stropkov, Trebišov, Vranov nad Topľou

OTVÁRACIE HODINY:
Pondelok    8:00-12:00     13:00-15:00
Utorok        8:00-12:00     13:00-15:00
Streda         8:00-12:00     13:00-17:00
Štvrtok        8:00-12:00     13:00-14:00
Piatok          8:00-12:00  

ADRESY PORADNÍ, VRÁTANE VŠETKÝCH KONTAKTOV NÁJDETE V HLAVNOM MENU, ČASŤ KONTAKTY

Ako Vám môžeme pomôcť

Nepriaznivá dlhová situácia neznamená len finančné problémy. Vaše dlhy vyplývajú z rôznych zmluvných záväzkov. Postupne sa Vám doma hromadia upomienky, výzvy na zaplatenie dlhov či exekučné príkazy. To vytvára veľký psychický nátlak a stres. Preto sa v dlhových poradniach venujeme Vašim problémom komplexne, integrovaním ekonomického, právneho aj psychologického poradenstva. Spolu s dlhovým poradcom vyhodnotíte, aké poradenstvo potrebujete.

Ekonomické poradenstvo
analýza dlhov spolu s analýzou príjmovej a výdavkovej situácie a odporúčaním optimalizácie rozpočtu

Právne poradenstvo
analýza zmluvných záväzkov, vysvetlenie výhod a nevýhod rôznych právnych riešení

Psychologické poradenstvo
analýza dopadov zadlženia na psychické zdravie, pomoc so zvládaním ťažkej životnej situácie

Ako sa pripraviť na prvé stretnutie

Na prvom stretnutí v dlhovej poradni sa Váš poradca bude snažiť pochopiť Vašu zložitú situáciu, v ktorej sa momentálne nachádzate. Je tu pre Vás, aby Vám poskytol bezplatnú pomoc a našiel to najlepšie riešenie, ako splácať dlhy.

Aby Vám dlhový poradca mohol čo najefektívnejšie pomôcť, pripravte sa na stretnutie a prineste si so sebou čo najviac dokumentov. Nemusíte si priniesť úplne všetko, prineste si to, čo považujete za dôležité.

Ak máte akékoľvek otázky, zavolajte alebo napíšte nám a dlhoví poradcovia Vám radi pomôžu.

Zoznam všetkých Vašich záväzkov

Bankové a nebankové úvery a pôžičky. Dlhy voči príbuzným a známym. Dlhy voči leasingovej spoločnosti. Dlhy voči úžerníkom.

Doklady o Vašich príjmoch

Pracovná zmluva / dohoda. Výplatné pásky (prípadne daňové priznanie). Doklady k poberaným dôchodkom a iným dávkam.

Výpis z bankového účtu

2-3 posledné mesačné bankové výpisy.

Faktúry za mobil a internet

2-3 posledné faktúry.

Doklady k poistkám

Poistky na: život, zdravie, byt,…

Doklady o majetkových sporoch a konaniach

Ak sa s niekým súdite o peniaze / majetok. Ak ste potenciálnym dedičom v prebiehajúcom dedičskom konaní. Ak na Vás niekto podal žalobu o náhradu škody.

Zmluvy a iné doklady o Vašich dlhoch

Úverové zmluvy. Doklady k pôžičkám od príbuzných. Rozhodnutia súdov. Listy od exekútorov. Platobné výmery od sociálnej / zdravotnej poisťovne. Upomienky od mobilného operátora / energetikov / vodárenskej spoločnosti / správcu bytovky.

Dôležité položky Vášho majetku

Napr. dom / byt, pozemok, auto, hodnotné veci.

Mesačné výdavky

Detailný zoznam všetkých položiek, na ktoré ste minuli Vaše peniaze.

Doklady o mesačných platbách za byt, elektrinu, plyn, vodu

Inkasný lístok. Faktúra za energie. Nájomná zmluva (ak bývate v podnájme). Výmer na zálohové platby na bývanie.

Doklady k investíciám

Rôzne investície, podielové fondy, cenné papiere.

Žiadosť o osobný bankrot

Informujte poradcu ak ste oň už žiadali (aj v minulosti).